Collectieregistratie

Registratiewerkzaamheden

  • Het registreren van archief-, historische en museale collecties door middel van het registratiesysteem AdLib of andere collectieregistratiesystemen.
  • Het efficiënt werken met databases en metadata.
  • Het koppelen van foto's of andere gedigitaliseerde documenten aan reeds bestaande digitale inventarissen.

Collectiebeheer

  • Het ontsluiten van archieven.
  • Het opstellen van inventarissen van persoonsarchieven of archieven van instellingen.
  • Het opnieuw verpakken van verouderde archieven in nieuwe omslagen en archiefdozen, met daarbij een zorgvuldige keuze van de juiste omslagen voor verschillende materialen, zoals foto's, brieven, agenda's/dagboeken, affiches, tekeningen en financiële documenten.
  • Het ordenen van correspondentie en deze op een logische, goed doorzoekbare manier onderbrengen in de inventaris.
  • Beoordeling van de technische staat van materialen en adviezen voor restauratie.
  • Kritische beoordeling welke delen van archieven het beste in aanmerking komen voor digitalisatie.