Brieven, dagboeken en andere egodocumenten

Transcriptie van brieven en andere egodocumenten in verschillende talen

(Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans)

Mijn specialisatie ligt in de transcriptie van Italiaanstalige brieven (en andere documenten) uit de zestiende en zeventiende eeuw en Nederlandstalige documenten uit de zestiende tot en met de twintigste eeuw, maar indien de handschriften niet uitgevlekt en redelijk leesbaar zijn, zijn ook documenten in andere talen mogelijk.

Interpretatie en annotatie van briefverzamelingen

Ook te combineren met het schrijven van een wetenschappelijk artikel.
Zie ook: