Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek in de culturele sector

Historisch of Kunst-/cultuurhistorisch onderzoek

Het verrichten van literatuur- en archiefonderzoek naar een thema, object, persoon (of groep van personen), stroming of genre, inclusief de verslaglegging hiervan in een wetenschappelijke dan wel meer publieksgerichte tekst. Dit onderzoek is zowel mogelijk in Nederland als in het buitenland en publicaties in de volgende talen kunnen worden gelezen: Italiaans, Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees en Nederlands.

Wetenschappelijke teksten

Wetenschappelijke artikelen (voor catalogi, tijdschriften en andere publicaties)

Het schrijven van wetenschappelijke artikelen over kunst- en cultuurhistorische onderwerpen. Mijn specialisatie ligt bij de Italiaanse kunst en cultuur in de periode 1250-1700, met name in Rome en Florence. In overleg ook andere onderwerpen mogelijk.

Archiefonderzoek

Archiefonderzoek in Nederland, Italië of in andere Europese landen

  • Het verrichten van archiefonderzoek in bibliotheken en archieven in Nederland, in Florence en Rome of op andere plekken in Italië/Europa. Transcriptie van archiefdocumenten en indien gewenst ook literatuuronderzoek voor een juiste interpretatie van de documenten. Archieven/bibliotheken waarin ik reeds gewerkt heb, zijn hier vermeld. Uiteraard kunnen ook andere archieven bezocht worden.
  • Het ter plekke op zoek gaan naar specifieke archiefdocumenten en hiervan foto’s/reproducties bestellen, indien dit is toegestaan door de desbetreffende bibliotheken/archieven.

Van wetenschappelijke naar publieksgerichte tekst

Wetenschappelijke teksten zijn soms erg ingewikkeld. Dat hoeft niet. Ik werk ze graag voor u om in heldere uiteenzettingen met een duidelijke structuur, of ik maak er een publieksgerichte tekst of presentatie van.