Profiel

Wie zit er achter Goudriaan at work?

Ik ben Elisa Goudriaan (1981), kunsthistorica, italianiste en (wetenschappelijk) onderzoeker op het gebied van geschiedenis, kunst en cultuur. De grootste interesses in mijn leven zijn literatuur, kunst, film/documentaire, muziek, geschiedenis, wandelen in de natuur, fotografie en reizen. Daarnaast houd ik zeer van schrijven, kranten lezen en luisteren naar gesprekken op de radio.

Graag schrijf ik voor u een mooie tekst of redigeer ik een bestaande tekst en ook kan ik voor u mijn capaciteiten benutten op het gebied van tolken/vertalen, wetenschappelijk onderzoek, collectieregistratie, fotografie, archiefonderzoek en de transcriptie van brieven en andere documenten. Een combinatie van deze dingen is natuurlijk ook mogelijk.

Met de start van dit bedrijf is een wens van mij uitgekomen om op professionele wijze bezig te zijn met alle dingen die mij interesseren en inspireren in mijn leven.

Elisa Goudriaan
Elisa Goudriaan

Mijn specialiteiten

Ik ben erg creatief, heb een rijke verbeeldingskracht, oog voor detail en veel gevoel voor esthetiek. Dit zorgt ervoor dat ik levendige teksten kan schrijven en goed kritisch kan beschouwen welke cultuuruitingen kwalitatief goed en/of vernieuwend zijn. Een jarenlange interesse en verdieping in hedendaagse kunst, film/documentaire en literatuur zorgt ervoor dat ik alles in de juiste kaders kan plaatsen en zo nodig kan relateren aan maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen. Omdat ik daarnaast ook een echte onderzoeker ben, ben ik in staat om (in verschillende talen) grote hoeveelheden informatie tot me te nemen, deze kritisch te analyseren en de essenties eruit te halen. Dit kan resulteren in zowel wetenschappelijke als meer publieksgerichte teksten. Graag combineer ik al mijn kennis, ervaring en capaciteiten voor u om te komen tot een mooi eindresultaat.

top

Mijn levenswandel en carrière tot nu toe

Ik woon momenteel in Den Haag. Hier heb ik niet altijd gewoond. Ik groeide op in Leiden, ging naar school op het Haags Montessori Lyceum in Den Haag en ben na mijn middelbare schooltijd naar Groningen verhuisd, om daar te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 2001. Ik studeerde eerst Romaanse Talen en Culturen, met als hoofdtaal Italiaans en ben hierna ook begonnen met de studie Kunstgeschiedenis. Voor mijn eerste studie schreef ik (in 2006) een (Italiaanstalige) doctoraalscriptie over de invloed van de Hel van Dante op voorstellingen van het hiernamaals in Italiaanse fresco’s en mozaïeken uit de Middeleeuwen en Renaissance. Mijn tweede studie sloot ik (in 2008) af met een Research Master-scriptie over de Florentijnse patriciër Michelangelo Buonarroti de Jongere (een achterneef van de beroemde kunstenaar Michelangelo) en zijn patronagestrategieën.


Na mijn studies ben ik weer teruggegaan naar de Randstad en besloot om vanaf eind 2009 aan de Universiteit Leiden te werken aan een zelfstandig promotietraject over Florentijnse patriciërs en hun culturele netwerken. Gedurende deze jaren was ik als AIO (promovenda) verbonden aan het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) van de Universiteit Leiden. Uiteindelijk heb ik dit project in 2015 afgesloten met een (Engelstalig) proefschrift over het culturele belang van Florentijnse patriciërs in vroegmodern Florence en Rome. Een handelseditie van dit proefschrift is in 2017 verschenen bij Uitgeverij Brill in Leiden.

Naast het voltooien van mijn proefschrift heb ik aan de Universiteit Leiden college gegeven aan studenten Kunstgeschiedenis, presentaties gegeven bij nationale en internationale congressen en verschillende verdiepingscursussen gevolgd, gericht op wetenschappelijk schrijven, presenteren en recenseren. Bovendien heb ik tijdens mijn promotietraject elk jaar een aantal maanden in Italië gewoond, om hier onderzoek te doen in verschillende bibliotheken en archieven, met name in Rome en Florence.


Voor mijn proefschrift kreeg ik in 2015 het Ted Meijer stipendium uitgereikt, een prijs van het KNIR (Koninklijk Nederlands Instituut Rome) voor de beste dissertatie op het gebied van de geesteswetenschappen, in relatie tot Italië en in het bijzonder Rome. Dit stipendium stelde mij in staat om eind 2015 drie maanden aan het KNIR in Rome te verblijven en mijn onderzoek naar Florentijnse patriciërs nog te verdiepen.

In 2019 werd mijn boek Florentine Patricians and Their Networks. Structures Behind the Cultural Success and the Political Representation of the Medici Court (1600-1660) genomineerd voor zowel de Karel van Manderprijs van de Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici (VNK) als voor de Onderzoeksprijs Geschiedenis van Werkgroep Italië Studies (WIS). Hoewel ik beide niet won, was ik toch erg blij met deze nominaties.

Van 2016 tot 2022 werkte ik bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (als informatiespecialist), bij het Ministerie van OCW (als beleidsmedewerker) en bij het Ministerie van EZK (als onderzoeker in het PEGA-team voor de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen). Momenteel werk ik bij Doc-Direkt (ministerie van BZK) en van daaruit registreer en archiveer ik documenten voor zowel het Rijksvastgoedbedrijf als voor het Ministerie van SZW.

top

Meer informatie

top