Teksten

Culturele teksten/boeken, recensies, reisverslagen, biografieën, interviewverslagen

 • Teksten voor het culturele veld

  Het schrijven van publieksgerichte teksten en/of boeken over uiteenlopende culturele onderwerpen, waarbij mijn specialisatie ligt op het vlak van kunst, geschiedenis, film/documentaire en literatuur. In overleg zijn ook andere onderwerpen mogelijk.
  Zie ook: Onderzoek in de culturele sector

 • Recensies (kunst, film/documentaire, literatuur)

  Het schrijven van recensies over kunsttentoonstellingen, films/documentaires en literatuur.

 • Reisverslagen

  Het schrijven van reisreportages over steden, landen of natuurgebieden, voor tijdschriften of online-publicaties/websites. Ook te combineren met fotografie.

 • Biografieën/Monografieën

  Het schrijven van korte of langere biografieën over het leven en werk van schrijvers, kunstenaars, regisseurs of andere personen, eventueel gecombineerd met genealogisch onderzoek en de transcriptie en interpretatie van brieven.
  Zie ook:

 • Interviewverslagen

  Het afnemen van interviews en de verslaglegging hiervan in publieksgerichte teksten voor kranten, tijdschriften en andere media.

Van wetenschappelijke naar publieksgerichte tekst

Wetenschappelijke teksten zijn soms erg ingewikkeld. Dat hoeft niet. Ik werk ze graag voor u om in heldere uiteenzettingen met een duidelijke structuur, of ik maak er een publieksgerichte tekst of presentatie van.


Schrijfcoach

Heeft u een boek geschreven, maar bent u nog niet helemaal zeker over het eindresultaat? Ik geef u graag adviezen om het boek helemaal naar uw zin te maken en let daarbij op de beoogde doelgroep, de algehele structuur, het taalgebruik, en het zins- en alineaverloop. Ook kan ik u advies geven voor een pakkende tekst op de achterkant. Ik kan het boek ook voor u herschrijven/corrigeren, zie hiervoor Redactiewerkzaamheden .


Redactiewerkzaamheden

Het redigeren (en eventueel herschrijven) van teksten met een cultureel, politiek, maatschappelijk of historisch onderwerp. Controle op grammatica, spelling, interpunctie, zinsbouw, alineaverloop, stijl, structuur en de algehele interne logica. Drukproefcorrectie en proeflezen zijn ook mogelijk.

Het redigeren van literaire teksten en boeken.